там-тук

И Н Ф О

Едно малко движение понякога може да доведе до очевидни промени в разбирането на същината. Заниманията ми с компютърна графика и анимация от средата на 80-те година на 20 век до ден днешен винаги са ми помагали да се изразявам по достъпен начин, без изказаното да загуби дори част от своите значение и тежест. В математиката движението на фигурата в пространството обикновно се описва с помощта на интеграл, а в основата на интеграла стои функцията. За по-голяма яснота прилагам графика на една квадратна функция. Графиката на такава функция с реални коефициенти е парабола, която пресича абцисната ос в точките, които се определят с помоща на корените на квадратното уравнение и дискриминантата.

Raycho Stanev, Contemporary Art, Multimedia, Cinematography, Bulgaria

Език и образ

В основата за разбирането на езика е образа. Възприемането на тези два компонента ни дава една по-цялостна картина и отваря нашите възприятия за нови знания. С помоща на семпла анимация смесвам графични елементи, текст и цветове. Разглеждам формирането на мисълта, движението й като образ до нейното реализиране. Така създавам картина, която се чете по различен начин в зависимост от възприятието на зрителя, така той става активен участник в процеса на гледане - една архитектура на потребителския интерфейс (UI).

Нова камбана

Raycho Stanev, Contemporary Art, Multimedia, Cinematography, Bulgaria

Използвам формата на кръга, за да я раздвижа свободно в пространството, така че да образува нови форми, добавям и цвят. Мисълта се заражда под формата на импулс, зададен от сърцето. Ако сме способни да разчетем този импулс и сме достатъчно сетивни можем да уловим тези сигнали, така щото мозъкът да работи в синхрон с ритъма на сърцето.

Композиция

Raycho Stanev, Contemporary Art, Multimedia, Cinematography, Bulgaria

Усложнявам задачата с кръг, триъгълник и квадрат, проследявам възможните комбинации, както и техните вариации в цвят. Веднъж уловили импулса абстрактната мисъл започва да се оформя в главата на човек под формата на комбинация от простите геометрични фигури квадрат, кръг и триъгълник. Техните комбинации и вариации в зависимост от начин на подредба и цвят са много. Абстрактното обикновено служи като фундамент, който поставя основата за различни конкретики.

E-Фония

Raycho Stanev, Contemporary Art, Multimedia, Cinematography, Bulgaria

Разработвам серия от символи, които след това лесно свързвам с основните цветове. Когато абстрактната мисъл стане много сложна и трудна за изразяване и комуникация, тогава на помощ идва символа. Той, символът, сам по себе си е конкретен знак, който в повечето случаи извежда определена асоциация. В комбинация с музика сборът от символи показват своето значение свободно като един танц на мисли в главата ни.

Диаграма

Raycho Stanev, Contemporary Art, Multimedia, Cinematography, Bulgaria

С помоща на едно малко движение на пресечен шестоъгълник, който случайно съм забелязъл като прозорец под покрива на сграда, получавам обем, добавям цвят и звук.

Космически утопии

Raycho Stanev, Contemporary Art, Multimedia, Cinematography, Bulgaria

Използвам предходната диаграмата като основа за анимация, заменям графичните символи с илюстрации, а звукът с описателен текст. Утопията като детска мечта, реализирана и запазена във времето.


© райчо станев, ux network