Годината на нашето недоволство

November 10th, 2012

Годината на нашето недоволство

когато дизайнът генерира дебат

През 2011, работейки по проекта Моята улица в Хавана, попаднах в Casa de las Americas – Кубинската държавна културна организация. Голяма беше изненадата ми да видя изложбата “Liberta”, заемаща целия втори етаж. Невероятен начин за прескачане цензурата на държавния апарат и прилежащите институции, контролиращи свободата на словото. Абсолютно игнориране на печатните и електронни медии и директно поместване в сърцето на социалистическата пропаганда. Истинска ирония. Ето и една малка част от експозицията:

Като графичен дизайнер винаги съм се интересувал от връзката между текста и графиката, и как обработката им влияе на възприятията. В “Годината на нашето недоволство” маркирам 12 важни политически действия, генерирали вълна от обществено недоволство сред моите връстници. Започнах тази серия от плакати след последните събития, случили се на Орлов мост (София), във връзка с приетите корекции по Закона за горите и липсата на адекватно отразяване в нашите „свободни медии“. Тези локални проблеми са всъщност глобални, всяка една от разгледаните теми е актуална и навън. Използвам директния визуален език на пиктограмите, без текст. Гледайки ги събрани на едно място, се опитвам да ги игнорирам като група от самостоятелни недоволства и да ги изведа като организиран шум. Вярвам че този визуален метод за възприемане на политически заредени материали дава реален фокус на случилото се през последната година. Липсата на текст до графиките кара зрителите да си го представят, провокирайки дебат и създавайки по този начин една колективна памет за случващото се.


Очаквайте скоро продължение от НАГЛЕДНА