Отворена книга: литература в градското пространство

September 24th, 2010

По случай Европейския ден на езиците 2010 библиотеката на Гьоте-институт Бьлгария инициира заедно с Райчо Станев и с подкрепата на Дирекция „Култура“ на Столична община. Отворената книга – една подвижна, достъпна за всички библиотека в центъра на София, която функционира като място за интеркултурен диалог и поставя книгата в центъра на градското публично пространство.

Като се придържа към идеята на отворените кабинки за книги (Offene Bücherschränke), която възниква в Германия, Отворената книгадава възможност за достъп и свободен обмен на литература по всяко време. Отворената книга става променяща се библиотека, която като социална скулптура носи отпечатъците и бива постоянно изграждана от читателите си и така дава жива, индивидуална картина на литературните следи в София и извън нея.

Първата спирка на този необичаен литературен обмен ще бъде в Софийската градска градина, където ще можете да четете, обменяте и разговаряте от 26.09.2010 до 31.10.2010.

Проектът Отворена книга е посветен на Деня на София и се представя в рамките на програмата на Гьоте-институт България по време на Европейския ден на езиците на 26.09. , след което тръгва да пътува през София.