Нагледно за книгите

May 10th, 2013

-Как предпочиташ да фигурира името ти в издателското каре на една книга? Като художник? Като оформител? Като автор на дизайн? Като автор на корица? И защо? Каква концепция за направата на едно издание аргументира този избор?
-Обикновено използвам „оформител”. За мен работата по оформянето на една книга има функцията да събере илюстрация и типография – и да ги свърже със съдържанието. Именно връзката със съдържанието е водеща за мен. След нея всичко е въпрос на техника и стил.Ако обърнем поглед назад в специализираните издания от 80-те години, можем да видим различни формулировки на оформителската дейност. Там се говори за “Архитектура на вестника” (Димитър Георгиев, издателство „Наука и изкуство”, 1982) и “Техническо редактиране на книгата” (Текла Малинковска и Людвик Сита, Държавно издателство „Техника”, 1986). В наши дни сме свидетели на визуално безобразие на книжния пазар. Това се дължи, от една страна, на масовото навлизане на компютрите през 90-те. “Компютърен дизайн” (разбирай не дизайн на компютри, а дизайн, направен с помощта на компютър)… От друга страна, имаме цяло едно поколение професионалисти, което е загубено поради неумението си да борави с компютърната техника. Именно дупката, очертана от “изгубеното” поколение, прераства в пропаст между художествената и издателската дейност. Повечето издателства имат на щат т.нар. компютърни дизайнери, които задоволяват напълно техните изисквания. Това е разбираемо, когато няма култура и изискванията са занижени. Тук идва ролята на образователните институции, които би трябвало да възпитават тази култура. Резултатът, обаче, е видим.
Read the rest of this entry »

Честит Великден

May 5th, 2013


———
www.easter.nagledna.net