Нагледна агитация

July 31st, 2010

Нагледна агитация е инсталация имаща за цел да припомни агитационните средства, използвани през социализма. За да функционира по-добре, сложният свят на социалистическото общество се нуждае от серия правила – норми, които управляват човешкото поведение. Как са били показвани тези прчавила, как се е развивал механизмът за тяхната изработка във времето и каква е моята лична връзка с тях.

Този поглед към Нагледна агитация е една провокация и към мен самия – да потърся откъде и защо съм тръгнал, вглеждайки се в себе си и в това как едно погребение променя пътя на моето семейство. Каква е връзката за мен м/у естетиката и пропагандата, която още се опитвам да разбера, но не мога напълно. Къде е паралелът м/у миналата естетика и дизайна днес, красивата, но празна среда в миналото и визуално замърсеното настояще. Опитвам се да проследя трансформациите, претърпяла визуалната естетика днес, къде и защо се е запазила. Нагледна агитация е моят визуален начин да говоря и да изразявам това противоречие м/у минало и настояще, което все още се опитвам да разбера.