Детайли

September 12th, 2008

Детайли и звуци – те всъшност са това, което възприемам на пръв поглед попаднал на ново място. Елементи, които са истински за нашето съзнание, струващи ни се първоначално раздробени, но после ги събираме и получаваме картина.

details of piazza

Vellano Arte 2008, Италия