Мобилни пространства

September 25th, 2007

Интерактивни инсталации от Райчо Станев и Светлана Мирчева

снимки от инсталациите

Откриване
28 септември, 2007г., петък, от 20.00 часа
Петното на Роршах – Клуб
ул. Йоаким Груев 36 (Капана)
Пловдив


    Цветове, форми, пространства и …грешки: Човешките сетива непрекъснато се стремят от фрагменти да конструират наративни образи дори там, където се крият грешки. С интерактивните инсталации на авторите Райчо Станев и Светлана Мирчева зрителят изследва чувствителната границата между дигитални медии и субективно възприятие. Там, където търсенето на мимолетни образи и истории продължава.


Съвместната работа с творците възникна в рамките на Мобилни студиа.

:: Райчо Станев

КОМПОЗИЦИЯ (инсталация)


    Композиция от двуизмерни форми, разположени в една плоскост, които се манипулират от наблюдателя до появата на нови, временни пространства. Форма, цвят и звук остават автономни елементи и същевременно, в един непрекъснат процес на промяна, те структурират картини, в които достоверността на видимото започва да изчезва. Компютърната творба разкрива пред наблюдателя вътрешна логика и своя структура, при все това тя е отворена за по-нататъшно си развитие.

:: Светлана Мирчева

ГРЕШКИ (интерактивно CD)


    Грешки са образи, генерирани от компютъра на авторката в опитите му да отвори повреден jpg файл. Файлът е бил дигитална рисунка – първите 10 реда пиксели от всеки един образ произлизат от тази рисунка. Останалата част от образа се променя с всеки следващ опит за отваряне на файла. Проектът Грешки е визуално изследване на реална софтуерна грешка, експериментиращо с технологиите и тяхното непрактично приложение. По този начин авторката разкрива един ефимерен обект, конкретен като код и алгоритъм и същевременно неописуем, променящ се с всяка своя регенерация.

    Грешките само грешки ли са или свидетелство за въображаем образ?

::


част от