S – ФОНИЯ

December 4th, 2006

интерактивна компютърна инсталация
www.e-rayo.net/net-art/s-phonia
снимки от инсталацията

Този проект възникна като едно естествено продължение на Е-ФОНИЯ
( www.e-rayo.net/net-art/s-phonia ). Целта е потребителя да се освободи от субективния свят на образа и да се отдаде на обективния универсум на цветовете и звука. Използвайте клавишите на клавиатурата, за да композирате тази стереофонична живопис.

02.12 – 8.12.2006
9:00 – 17:00

бар БАРАБАР – ъгъла на ул.”Шипка” и ул”Проф. А. Златаров”