Мобилни пространства

September 20th, 2006

Интерактивни инсталации от Райчо Станев и Светлана Мирчева

снимки от инсталациите

Откриване на изложбата в Гьоте-институт София, ул. “Будапеща” 1
26 септември, 18:00 ч.
Изложбата ще продължи до 20 октомври.


  Цветове, форми, пространства и …грешки: Човешките сетива непрекъснато се стремят от фрагменти да конструират наративни образи дори там, където се крият грешки. С интерактивните инсталации на авторите Райчо Станев и Светлана Мирчева зрителят изследва чувствителната границата между дигитални медии и субективно възприятие. Там, където търсенето на мимолетни образи и истории продължава.


Съвместната работа с творците възникна в рамките на Мобилни студиа.

:: Райчо Станев

КОМПОЗИЦИЯ (инсталация)


  Композиция от двуизмерни форми, разположени в една плоскост, които се манипулират от наблюдателя до появата на нови, временни пространства. Форма, цвят и звук остават автономни елементи и същевременно, в един непрекъснат процес на промяна, те структурират картини, в които достоверността на видимото започва да изчезва. Компютърната творба разкрива пред наблюдателя вътрешна логика и своя структура, при все това тя е отворена за по-нататъшно си развитие.

:: Светлана Мирчева

ГРЕШКИ (интерактивно CD)


  Грешки са образи, генерирани от компютъра на авторката в опитите му да отвори повреден jpg файл. Файлът е бил дигитална рисунка – първите 10 реда пиксели от всеки един образ произлизат от тази рисунка. Останалата част от образа се променя с всеки следващ опит за отваряне на файла. Проектът Грешки е визуално изследване на реална софтуерна грешка, експериментиращо с технологиите и тяхното непрактично приложение. По този начин авторката разкрива един ефимерен обект, конкретен като код и алгоритъм и същевременно неописуем, променящ се с всяка своя регенерация.

  Грешките само грешки ли са или свидетелство за въображаем образ?

НАБЛЮДАВАЩИЯ КУБ (инсталация)


  Наблюдаващият куб е прототип на камера обскура, която картографира пространството около себе си.
  От една неподвижна позиция кубът снима с всяка от страните си чрез малък отвор, заместващ обектива.
  След експонирането кубът-камера се разгъва, обръща се наопаки и се сгъва отново в куб от фотографии. Камерата се превръща в образите, които е заснела.

С подкрепата на

Oко

September 15th, 2006